Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Regio Overleg(t)

woensdag 12 juni 2024

09:00 - 17:00
Locatie

Hotel Papendal, Papendallaan 3, 6816 VD Arnhem

Agendapunten

 1. 1

  Vergaderzaal 11 Conferentiezaal


  Toelichting:
  Kennismaking met de regisseur huisvesting van arbeidsmigranten. En gaan we in gesprek over het conceptvoorstel van de fair-share afspraken.  De bijlage van het college voorstel volgt op een later moment en zal worden nagestuurd.

 2. 2

  Vergaderzaal 2


  Toelichting:
  Dit overleg zal ik het teken staan van de afronding RES 2024 in GMR verband. En we zullen de stand van zaken bespreken rondom het Regiodeal project Toekomstbestendig Bouwen.

 3. 3

  Vergaderzaal Skybox


  Toelichting:
  In gesprek met bestuurders over het Regionaal Mobiliteitsprogramma,verkeersveiligheid, deelmobiliteit en monitoring.

 4. 4

  Vergaderzaal 11 Conferentiezaal


  Toelichting:
  Betaalbaarheid is een kernbegrip in de Woondeal. Maar wat is betaalbaar en voor wie? Is de grens van €390.000 passend? Arjan Vliegenthart (NIBUD) nemen ons mee vanuit het inwonerperspectief. Wat kunnen zij betalen? In het najaar gaan we met makelaars en bouwers na welk aanbod daarbij mogelijk is. Dit als input voor de Woondeal 2.1.


  Verder informeren we over het proces naar de Woondeal 2.1.

 5. 5

  Vergaderzaal 4


  Toelichting:
  Besluitvorming over de uitgangspuntennotitie RPW voor colleges en raden, in gesprek over het jaarverslag ende jaarrekening van The Economic Board, update over de lobby RTG gelden voor herstructurering en kennismaking met de regisseur huisvesting arbeidsmigranten.

 6. 6
  12.00 - 13.00 uur - Lunch en ontmoeten
 7. 7

  Vergaderzaal Skybox


  Toelichting:
  Het is een vol bestuurlijk platform Duurzaam toerisme met de bespreking van de samenwerking met TVAN, het ambitiedocument verhaallijnen, de organisatieverkenning rondom routes en de koers van het vitaliteitsprogramma. Ook ligt de verkenning naar Hubs en Tops ter vaststelling voor.

 8. 8

  Vergaderzaal 11 Conferentiezaal


  Toelichting:
  Terugkoppeling op(ambtelijke) gebiedsateliersintegraal programmeren & netcongestie en bespreken laatste stand van zakendeepdiveLiander/TenneT en ACM kader maatschappelijk prioriteren.++

 9. 9

  De Vergaderzaal 4

 10. 10

  Vergaderzaal 11 Conferentiezaal


  Toelichting:
  We bespreken de concept-uitvoeringsagenda Groen-blauw raamwerk en landelijk gebied en vragen wij u akkoord te gaan met een aantal vervolgstappen om deze concept-agenda verder uit te werken en uit te voeren.