Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Algemeen bestuur Groene Metropoolregio

woensdag 3 juli 2024

13:00 - 15:00
Locatie

Gemeente Berg en Dal

Voorzitter
Mevr. Nelly Kalfs
Toelichting

Link uitzending algemeen bestuur.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0

 2. 1

  Dhr. Bruls, dhr. Van Riswijk en mevr. Roubos-Hoytink zijn afwezig, met kennisgeving. Daarom wordt de vergadering voorgezeten door mevr. Kalfs.

 3. 3

 4. 4

  De RAC heeft vergaderd op 10 juni 2024. Het advies is bijgevoegd. Desgewenst mondelinge toelichting door directeur Tiemens.

 5. 4.a
  Deel 2 - besluitvorming
 6. 5

  Besluiten:
  - Kennisnemen van de accountantsverslag 2023 Flynth en controleverklaring dd. 4 juni 2024
  - Kennisnemen van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten en de zienswijzenotitie.


  - Instemmen met de voorgestelde reactie op de zienswijzen zoals opgenomen in de zienswijzenotitie.
  - Vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag 2023.
  - Instemmen met de resultaatbestemming 2023.


  De definitieve zienswijzenotitie is bijgevoegd.

 7. 6

  Terugblik op de behandeling in de 17 gemeenten. Mondeling

 8. 7

  Besluiten:
  - Instemmen met de uitgangspuntennotitie RPW, de technische bijlage, het concept-raadsvoorstel en de aanbiedingsbrief (aan colleges en gemeenteraden).


  - De stukken aan te bieden aan de colleges en gemeenteraden van de 16 deelnemende gemeenten.

 9. 8.a
  Deel 3 - Informatief
 10. 9

  De bestuurlijk opdrachtgevers hebben een permanente uitnodiging om de vergadering van het algemeen bestuur bij te wonen en naar behoefte het algemeen bestuur te informeren over actuele ontwikkelingen binnen de opgave. 
  Bijgevoegd is het verslag van het RegioOverleg(t) van 12 juni 2024.

 11. 10
  Rondvraag
 12. 11
  Sluiting